Vad är SMS-lån?

vad är sms-lån och vad kan man använda dem till

Ett SMS-lån är ett mycket kortfristigt lån på en mindre summa. Just SMS-lån är ett svenskt begrepp som myntades vid lanseringen 2006. Anledningen var att de flesta långivare erbjöd sina kunder att låna genom att skicka sms. Själva konstruktionen av lånet förklaras dock bättre genom den internationella benämningen ”payday loans”. Idén är att man ska kunna låna ett mindre belopp för att hålla sig flytande till nästa ”payday”, det vill säga löneutbetalning.

Vad är då att betrakta som kortfristigt? Och vad är ett mindre belopp? Vi kan svara på frågorna genom att berätta hur det genomsnittliga SMS-lånet ser ut idag. Det genomsnittliga lånebeloppet för ett SMS-lån är ungefär 4000 kr och återbetalningstiden för det är i regel 30 dagar. Det är alltså inte fråga om bara några hundralappar, utan beloppen ligger högre än så.

Vad är kännetecknande för SMS-lån?

  • Ansökan på nätet
  • Digital signering via BankID eller andra liknande tjänster
  • Utbetalningar inom en bankdag
  • Ingen säkerhet behöver ställas för lånet
  • Relativt generösa grundvillkor
  • Förhållandevis hög ränta/höga avgifter
  • Korta återbetalningstider

Vem får ansöka om SMS-lån?

SMS-lån tecknas helt utan säkerhet, på samma sätt som privatlån. Säkerheten för långivaren ligger i den betalningsförmåga som den som söker anses ha (granskas i en kreditkontroll). Det går inte att påverka till exempel räntan genom att ställa något i pant för lånet.

Lån utan säkerhet är mer riskfyllda än lån med säkerhet. Det innebär att pantfria lån blir dyrare. För SMS-lån gäller dessutom att grundkraven vad gäller inkomst och tidigare kredithistorik är ganska blygsamma. Dessa faktorer gör att denna låneform blir dyrare än exempelvis ett traditionellt privatlån. Emellertid är det fel att säga att SMS-lån alltid är mycket dyra. Den uppgift som brukar användas för att jämföra låneformen med andra lån är den effektiva räntan, och den är ett mycket dåligt mått för SMS-lån.

Hur bör man använda SMS-lån?

SMS-lån bör användas i huvudsak för att täcka upp för oförutsedda utgifter. Exempel på sådana kan vara ett tandläkarbesök som blev dyrare än förväntat eller köp av studentlitteratur när CSN dröjer med utbetalning. En räkningshög som blev oväntat stor en månad kan väl också ses som något oförutsett.

Lånen kan också användas för mer eller mindre akuta utgifter som man inte kan vänta med utan att drabbas av problem. Exempel på utgifter i den här kategorin kan vara köp av ny tvättmaskin när den gamla har gått sönder, en bilreparation av en bil man måste ha i jobbet och nya vinterkläder till barnen när temperaturen under hösten sjunker snabbt.

Låna inte till nöje och konsumtion

Vad SMS-lån inte bör användas till, är konsumtion som inte är nödvändig. Vad man kan lägga i ordet nödvändig är självklart subjektivt, men det torde också finnas en objektiv måttstock. En bra fråga att ställa är om ett inköp kan vänta tills det att nästa inkomst kommer in på bankkontot. Om svaret är jakande är konsumtionen förmodligen inte nödvändig.

Vilka risker finns med SMS-lån?

SMS-lån bör ses som mer riskfyllda än andra lån. Den främsta anledningen till det är den korta återbetalningstiden för det lånade beloppet som helhet. Ett lån på exempelvis 5000 kr på 30 dagar måste erläggas i sin helhet inom de 30 dagarna för att inte extra kostnader ska tillkomma. För den som har tagit lånet innebär konstruktionen att händelser som är negativa för ekonomin under månaden gör det svårt eller omöjligt att betala i tid.

En annan riskfaktor har att göra med att kraven för att få låna är lägre än vad som gäller för andra lån. I normalfallet är kraven lågt satta och det kan innebära att en person med sämre ekonomi, som egentligen borde avhålla sig helt från att låna, ändå ansöker om ett lån.