Organisera ditt ekonomiska liv

organisera ekonomin

Ett sunt ekonomiskt liv är ett i vilket du har en bra balans mellan inkomster och utgifter. Om du har kontroll över pengaflödena kan du till exempel klara en större utgift utan att låna. Nyckeln till att ordna ett sunt ekonomiskt liv handlar om organisation. Om du organiserar din ekonomi kan du både planera på kort och lång sikt och ta höjd för större utgifter.

Mål och budget

Det första steget när du bestämmer dig för att organisera din ekonomi, är att fundera på varför du vill göra det? Detta ”varför” bygger i sin tur på vilka mål du har för framtiden. Vill du bli skuldfri? Vill du ha mer pengar över för resor och fritid? Vill du kunna hjälpa barnen med pengar, exempelvis till ett första eget boende? Vill du köpa en sommarstuga? Det finns lika många mål för ekonomisk organisation som det finns personer, och inget mål är fel om du känner att det är viktigt för dig.

När du har preciserat dina mål ska du se hur de passar in med din nuvarande ekonomi. Du måste göra utrymme för dem och det sätt på vilket du kan göra det är genom att göra en budget. Inled med att identifiera hur din ekonomi ser ut idag, med alla inkomster och utgifter. Skapa sedan en ny budget, där du fokuserar på vad som krävs för att dina mål ska kunna uppfyllas. Vill du till exempel bli skuldfri gäller det att du ökar inkomsterna eller minskar utgifterna för att få loss pengar att använda för extra avbetalningar.

Organisera varje vecka

När du har satt upp dina mål och tittat närmare på skulder och sparande gäller det att hålla planeringen aktuell varje vecka. Många av de mest framgångsrika personerna vad gäller privatekonomi tar för vana att varje söndag eller måndag gå igenom sina mål och applicera dem på den vecka som kommer. Gör gärna veckoplaneringen så detaljerad som möjligt. Det kan till exempel handla om vilka inköp som ska göras och när de ska göras, om det är några överföringar som bör göras, hur transporterna under veckan ska ske och vad du/ni ska äta till middag måndag-fredag. Genom att ha en konkret plan för veckan kan du inte bara spara pengar. Du kan också undvika stress och överlag göra veckan lite enklare och lite bättre.

Planera för det värsta

Sist men inte minst kan vi nämna något om att du bör planera för det värsta som kan hända i ditt ekonomiska liv. Vad det i grunden handlar om är att du ska planera för den händelse att du eller din partner förlorar jobbet eller blir sjukskriven. Klarar ni er på en inkomst? I så fall hur länge då? Har du någon plan för hur ni ska kunna återgå till en normal situation? Det är några frågor du bör ställa dig när du organiserar din ekonomi.