Kostnader

Kostnader för smslån

På den här sidan listar vi vanliga frågor och svar kring räntor och avgifter för smslån. För mer om hur räntor beräknas, se vår guide här. Mer om villkor för smslån finner du på den här sidan.

Vad betyder effektiv ränta?

Effektiv ränta används som ett mått för att ange exakt vad ett lån kostar på årsbasis. Här ingår alla kostnader för lånet (ränta, uppläggningsavgifter, aviavgifter, med mera) och totalen sätts i relation till det lånade beloppet. Dessutom räknas eventuella inbetalningar under året med (skulden på vilken ränta räknas minskar ju för varje inbetalning).

Effektiv ränta är tänkt att göra det enkelt att jämföra lån och för att skapa transparens för låntagarna. För smslån är effektiv ränta dock ett mycket trubbigt verktyg eftersom lånen per definition inte har en löptid på upp emot ett år. När du ska jämföra smslån ger en enkel uträkning där du dividerar kostnaderna med lånebeloppet en bättre jämförelsebild.


Vad är månadsränta/årsränta?

Vissa smslån är konstruerade så att långivaren debiterar en fast månadsränta. Det gäller framför allt lån som löper över fler än en månad och lån som är konstruerade som kontokrediter. För varje månad som du har en kredit får du då betala en fast ränta på det utestående beloppet, till exempel 3%.

Exempel: Du lånar 5000 kr med en återbetalningstid på två månader. Månadsräntan är 3%. Du betalar då 150 kr i ränta månad 1.

Årsränta är en ränta som de långivare som erbjuder smslån på 12 månader eller mer arbetar med.

Jämförelsetjänsten Sverigekredit listar och jämför den faktiska kostnaden hos alla långivare av smslån.


När betalar man räntan för ett smslån?

Räntan på ett smslån ska normalt betalas varje månad som ett tillägg till själva amorteringen. Den del av lånet som ska amorteras samt räntebeloppet (samt eventuell aviavgift) samlas på samma faktura. Är lånetiden 30 dagar eller kortare kommer du att få endast en faktura. Är den längre än så får du flera fakturor. För smslån i form av kontokrediter gäller lite andra regler.


Varför tar långivare ut avgifter?

Det finns två sätt för en långivare för kortfristiga krediter att ta betalt för sin tjänst och det är genom ränta samt avgifter. Det är upp till långivaren att välja hur kostnaderna ska debiteras. Majoriteten väljer emellertid att debitera enbart ränta, detta eftersom det är en klar fördel för låntagarna rent skattemässigt.

En avgift för långivning är tänkt att täcka långivarens administration för handläggning och utbetalningar. Den får faktiskt inte överstiga vad som kan vara skäligt vad gäller administrationskostnader.


Kan man dra av räntan?

Kostnadsränta till följd av lån kan alltid dras av mot debiterad skatt i deklarationen. Det gäller såväl stora lån, såsom bolån, som små lån, såsom smslån. Alla de räntebetalningar du gör (notera att avgifter inte kan dras av) anmäls av långivaren till Skatteverket som för in dem i deklarationen. Om du har debiterad skatt att räkna av kommer ränteavdraget att göra att du inte betalar ”fullt pris” för ditt lån.

Exempel: Du betalar 1000 kr i ränta för ett smslån. Med ränteavdraget på 30% blir kostnaden egentligen 700 kr. Exemplet är något förenklat, men visar ändå på ett bra sätt hur ränteavdraget fungerar.

Varför är smslån så dyra?

Den allmänna uppfattningen är att smslån är en mycket dyr låneform. Det är ett påstående som kan anses vara både sant och falskt. Vissa lån är dyra, medan andra måste betraktas som billiga – ja, vissa är till och med kostnadsfria.

Jämfört med exempelvis ett privatlån med en förhållandevis låg ränta är ett smslån de flesta gånger ett betydligt dyrare lån. Jämför vi med bolån blir skillnaden givetvis ännu större. En stor anledning till smslånens relativt sett större kostnader är att administrationen för lån i princip är densamma oavsett lånets storlek. Till exempel måste en långivare göra en kreditbedömning för såväl bolån som smslån. Sett i relation till det lånade beloppet blir administrationen naturligtvis betydligt dyrare för sistnämnda.