Räntor

Räknar ränta

För nästan alla lån måste du betala ränta. Det har i grunden helt enkelt att göra med att långivaren vill ha betalt för sin tjänst. Räntan adderas till lånebeloppet och den ska betalas tillsammans med amorteringar vid förutbestämda intervall.

För smslån kan det du betalar för att få låna vara i form av ränta och/eller avgifter. Det är mest förmånligt för dig om ränta utgör hela kostnaden. Varför det är så kan du läsa mer om nedan. På den här sidan kan du också fördjupa dig mer konkret i varför du betalar för att låna samt hur räntefria lån fungerar.


Varför måste jag betala ränta?

Om vi förenklar det hela något kan vi säga att ränta är ett slags pris för lån. Det är många faktorer som påverkar vad detta pris blir, och vilka som används beror på vilket lån det handlar om. För ett bolån är till exempel Riksbankens styrränta och bankens egen alternativkostnad de två viktigaste. För smslån är faktorerna något fler, och dessutom ganska väsensskilda. De fem faktorer som bygger upp räntan på smslån är:

  • Kostnad för långivarens upplåning
  • Risk för att låntagaren inte betalar tillbaka (investeringsrisk)
  • Alternativkostnad
  • Likviditetsrisk
  • Krav på vinst

Vi ska inte gå in i detalj på respektive faktor, utan vi nöjer oss med två slutsatser, nämligen:

  1. Att smslån är ett mer riskabelt typ av lån för långivaren, samt att
  2. Långivaren har större kostnader relativt sett exempelvis bolån för att låna upp de pengar som sedan kan lånas ut.

Det är ovan faktorer som gör att du måste betala ränta för smslån och att räntan  är förhållandevis hög jämfört med andra lånetyper.


Räntefria lån

Utifrån ovan redogörelse om kostnader för lån kanske denna rubrik kan betraktas som lite märklig. Kan det verkligen finnas räntefria smslån? Borde inte det vara en omöjlighet?

Utbudet av räntefria smslån är faktiskt ganska stort idag och anledningen är att det råder en sådan konkurrens inom den här lånetypen att det krävs lite mer okonventionella metoder för att locka nya kunder. Ingen annan aspekt är så viktig för låntagaren som själva priset, och ett lån som är kostnadsfritt är självklart det mest lockande erbjudandet. Idén från långivarnas sida är dels att ta marknadsandelar från andra aktörer, dels minska kostnaden för att få nya kunder. Detta behöver dock du inte bry dig om, utan kan utnyttja den fördel som långivarnas strategi ger.

Ett smslån utan ränta är kostnadsfritt fram till förfallodatum. Ordinarie dröjsmålsränta, förseningsavgifter, med mera adderas emellertid till skulden om förfallodatum passeras. Det gäller därför att, precis som vanligt, vara på det klara med att lånet kan betalas tillbaka i tid.

Vi ska också nämna att denna typ av smslån är erbjudanden som riktas till förstagångslånare hos en viss aktör. Erbjudandet är alltså av engångskaraktär.


Avdragsgilla räntor

Vi lever sedan länge i en ekonomi som uppmuntrar till långivning. En anledning till denna idé är att långivning automatiskt leder till inflation, vilket är ett tillstånd som de flesta ekonomer anser vara fördelaktigt för en sund samhällsekonomisk utveckling. En annan anledning är att långivning ger möjlighet att tidigarelägga investeringar och konsumtion, vilket i sig leder samhället framåt.

Att vi uppmuntras att ta lån exemplifieras kanske mest tydligt av det faktum att alla räntor vi betalar för lån är avdragsgilla. Vad det betyder, är att räntekostnaderna kan minska vår slutliga skatt. Den som lånar betalar räntan som vanligt till långivaren, men året därpå får man i praktiken en rabatt.

Alla räntor kan vara föremål för avdrag på skatten. Samtidigt krävs det att det finns en debiterad skatt att göra avdrag på. Det är därför inte möjligt att göra en vinst på att låna.

Exempel: Du tar ett smslån år 1. Räntan på lånet är totalt 1000 kr. I deklarationen för det året, som du får under tidig vår år 2, kommer räntekostnaden vara förifylld (titta under punkt 8 – ”Avdrag – Kapital”), så du behöver inte fylla i den själv. Det du totalt har betalat i räntor under året kvittas först mot eventuella ränteintäkter från sparande. Därefter dras 30% av mot din debiterade skatt. I praktiken innebär detta att din rabatt blir 300 kr.