Risker och konsekvenser

När du lånar pengar, oavsett det handlar om några tusenlappar i form av ett smslån eller ett miljonbelopp i form av bolån, får du en skuld som du ska betala av på med jämna mellanrum. Betalar du försent är risken överhängande att du drabbas av en eller två konsekvenser som fördyrar lånet. Underlåter du helt att betala blir konsekvenserna givetvis ännu mer allvarliga, med bland annat betalningsanmärkning och betalningskrav från Kronofogden.

Man skriver under villkor

På den här sidan hittar du information om de risker och konsekvenser som är kopplade till försenad betalning, något om vad ett lån innebär för din privatekonomi över tid samt tre snabba tips för att minska riskerna.


Om du inte kan betala

Betalar du inte en vanlig räkning i tid kan det dröja ett par veckor innan du får en påminnelse (förutsatt att det inte handlar om hyran, då påminnelsen kommer i princip omedelbart). För lån är den informella fristen mellan förfallodatum och påminnelsedatum dock alltid mycket kort. Inte sällan är fristen bara ett par dagar. Betalar du inte en lånefaktura på förfallodatum blir konsekvensen alltså att du får en påminnelse nästan omedelbart. Samtidigt tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Nästa steg i den så kallade ”indrivningsprocessen” är inkasso. En långivare kan lämna vidare ett betalningsärende till inkasso när som helst, och tiden som förlöper mellan påminnelsen och att ärendet går till inkasso är normalt ganska kort. Någon standard finns inte, men inkassokravet kommer förmodligen i din brevlåda inom 14 dagar efter att lånet skulle ha betalats.

Den tredje och sista anhalten för en långivare som vill få betalt är Kronofogden. Långivaren anmäler helt enkelt till Kronofogden att du har en obetald skuld och begär att myndigheten ska utfärda ett föreläggande om att du ska betala. I samband med att det sker kommer kreditupplysningsföretagen att notera en betalningsanmärkning i din kreditinformation.

Kronofogden har sedan till sitt förfogande ett antal medel för att tvinga dig att betala. Vanligast är att myndigheten beslutar om utmätning av lön.


Risker med hög skuldsättning

Om du försätter dig i skuld och skulderna väsentligen påverkar din ekonomi när det gäller lånekostnader i relation till inkomster, utsätter du dig automatiskt för ett par risker. Först och främst får du en försämrad kreditvärdighet, och det kan innebära att du får problem med att ingå andra avtal än sådana som har med lån att göra. Till exempel kan det bli svårare att få ett hyreskontrakt på en bostad. För det andra finns givetvis risken att du på grund av de höga lånekostnaderna får stora problem om du till exempel skulle bli arbetslös eller oförmögen att arbeta.

Notera: Du bör i största möjliga utsträckning undvika att ta ett nytt lån för att betala på ett befintligt. Det enda undantaget är om du tecknar ett privatlån i form av ett samlingslån.

Du begränsar din ekonomiska frihet

En konsekvens av att låna som inte nämns så ofta är den som handlar om att lånet begränsar din ekonomiska frihet i framtiden. Du är ju skyldig att betala ränta och amortering utan undantag (förutom i det fall du har möjlighet att utnyttja räntefria månader) varje månad under lånets löptid. Med en lite teknisk formulering kan vi säga att du intecknar en del av din framtida inkomst.

Om du månad efter månad har en förutbestämd utgift att göra, minskar ditt ekonomiska utrymme automatiskt. Det du betalar är pengar du inte kan använda för annan konsumtion, sparande eller något annat.


Minska riskerna – tre snabba tips

För att på ett enkelt sätt minska de risker som är förenade med att ta lån, rekommenderar vi att du slår ett öga på nedan tre tips.

  1. Fundera på om du verkligen behöver låna
  2. Låna inte för mycket
  3. Se till att du kommer att ha kontanter för att betala tillbaka senast på lånets/fakturans förfallodag

Innan du lånar bör du alltid räkna på hur amorteringar och räntebetalningar slår mot din privatekonomi. För det ändamålet kan du med fördel använda dig av ett budgetverktyg.