Utbetalningar

utbetalning av smslån

På den här sidan finner du vanliga frågor och svar vad gäller utbetalningar av smslån.

När kommer pengarna?

En av konkurrensfördelarna med smslån är att utbetalningar av beviljade lån kan ske mycket snabbt. Den direkta följdfrågan blir då exakt hur snabbt. Svaret är att alla smslångivare gör överföringar så att pengarna kommer in på låntagarens privatkonto senast nästa bankdag. Det kan dock gå snabbare än så. Grundreglerna är som följer:

  • Ansökan måndag-fredag före kl. 12-13 = utbetalning sker samma dag
  • Ansökan måndag-torsdag efter kl. 12-13 = utbetalning sker nästa bankdag
  • Ansökan fredag efter kl. 12-13, lördag samt söndag = utbetalning sker på måndagen.

I det fall långivaren har möjlighet att göra en direktöverföring (se nedan) kan pengarna komma in samma dag även vid ansökan efter lunchtid.


Måste jag skriva på några papper?

Grundregeln är att låneavtal kan undertecknas både ”på riktigt” och digitalt. För vissa typer av lån, till exempel bolån, gäller dock att undertecknandet måste ske skriftligt. För smslån gäller emellertid raka motsatsen. Det finns ingen långivare som kräver skriftlig namnteckning på ett fysiskt skuldebrev för att lånet ska kunna betalas ut. I stället sker allt kring signering digitalt på nätet. Vanligast är att du undertecknar med hjälp av BankID eller mobilt BankID.


Spelar det någon roll vilken bank jag har?

Inom bankvärlden gäller att en överföring inom samma bank sker mer eller mindre omedelbart. Överföringar mellan banker tar dock en bankdag. Av det följer att det spelar viss roll vilken bank du har, åtminstone om du vill kunna få en snabb utbetalning.

Det finns ett par aktörer som är vanligare än andra när det gäller smslångivarnas val av banker. Det handlar till exempel om Danske Bank, Nordea och Handelsbanken.

Exempel: Du har konto i Nordea och ansöker om ett smslån hos en långivare som har konto i samma bank. Du ansöker om lån kl. 15:30 en onsdag och får din ansökan beviljad direkt. Överföringen sker direkt och du har dina pengar på ditt konto inom en timme.
Exempel 2: Du har konto i Handelsbanken och långivaren har konto i Danske Bank. Ditt lån beviljas kl. 15:30 en onsdag och överföringen initieras direkt. Pengarna kommer emellertid inte in på ditt konto i Handelsbanken förrän på förmiddagen på torsdagen.

Kan man låna på helger?

Mycket kring en ansökan om ett smslån sker automatiskt genom färdiga rutiner som sker utan manuell handläggning. Själva utbetalningen måste dock göras av en handläggare. Det innebär att utbetalningar endast kan ske under de tider kundtjänst har öppet. Hos en långivare för smslån som har öppet på helger är det därför möjligt att låna på helger och få pengarna direkt. Den andra förutsättningen är att långivaren kan göra en direktöverföring (se ovan). Resonemanget gäller även för vardagskvällar.


Går det att skynda på utbetalningen?

Det korta svaret är nej. Det går inte att skynda på en utbetalning av ett smslån. Du kan emellertid se till att utbetalningen sker så skyndsamt som det är möjligt genom att:

  • Ansöka under kundtjänsts öppettider
  • Välja en långivare som kan göra en direktbetalning till din konto
  • Säkerställa att långivaren inte behöver kompletteringar för att kunna handlägga din ansökan.