Villkor för lån

Signera villkor för lån

Det finns två typer av villkor att uppfylla för den som ansöker om ett SMS-lån. För det första finns villkor kring ålder, folkbokföring, med mera, och för det andra finns ekonomiska villkor. Du måste uppfylla alla krav och villkor för att kunna bli beviljad ditt SMS-lån och i praktiken kan inga som helst undantag göras.


Kvalificerande villkor

Det finns ett antal mycket grundläggande, eller kvalificerande om man så vill, villkor som är helt tvingande. Uppfyller du inte alla dessa villkor kommer SMS-långivaren att lämna din ansökan helt utan påseende. I tillägg finns några tekniska krav samt några mer ”mjuka” krav.

De mest grundläggande villkoren är normalt följande:

  • Du ska vara 18 år eller äldre*
  • Du ska vara folkbokförd i Sverige
  • Du får inte ha skuldsaldo och betalningsanmärkning (läs mer nedan)

*En del långivare vässar ovan villkor lite ytterligare. Hos en del aktörer behöver du till exempel vara minst 20 år gammal.

När det gäller de tekniska kraven ställs upp att du ska ha en mobiltelefon med ett eget nummer. Du behöver också ha ett transaktionskonto i ditt eget namn i en svensk bank. Ofta krävs dessutom att du kan legitimera dig via BankID.

Till detta ska vi lägga mer ”mjuka” krav och villkor. Det handlar då framför allt om din skyldighet att bistå långivaren med information. Har du till exempel uppmanats att komma in med fler uppgifter, såsom lönebesked, anställningsavtal och liknande, och inte gör det inom rimlig tid, kan långivaren avslå din ansökan.

En annan faktor av mjukare slag som kan ge automatiskt avslag är om du har misskött dig hos den aktuella långivaren (eller en annan långivare inom samma koncern) tidigare.


Villkor för din ekonomi

Enligt lag ska varje aktör, som Lånium till exempel, beviljar kredit till SMS-långivare, genomföra en kreditkontroll. Syftet är att se om den som söker kan antas ha möjlighet att återbetala lånet. Skyldigheten att göra en kreditkontroll är i grunden en skyddsregel för konsumenten, men den är givetvis också fördelaktig för långivaren.

Kreditkontrollen är ofta en snabbt avklarad procedur och många gånger tar den bara några sekunder att genomföra. Granskningen av din ekonomi, och jämförelsen med vad långivaren kan acceptera som minsta möjliga nivå vad gäller kreditvärdighet och betalningsförmåga, kan nämligen ske helt per automatik.

Det långivaren vill granska i kreditkontrollen är:

  1.  Din kreditvärdighet
  2. Din betalningsförmåga
  3. Förekomst av betalningsanmärkningar och skuldkonto

Kreditvärdigheten är ett slags sammantaget betyg som visar risken för att du inte ska kunna betala. Det är en rad parametrar som räknas ihop, såsom antalet nuvarande krediter och vilket belopp krediterna kan summeras till totalt. Betalningsförmågan följer normalt av resultatet av kreditvärdigheten. Har du en inkomst som väsentligen överstiger vad du betalar dels för hushållets drift i sig och dina lån, kan du räkna med att betalningsförmågan anses som god. För att ta temperaturen på din betalningsförmåga utgår långivaren ofta från din deklarerade inkomst. Hur mycket du måste tjäna per år skiljer sig mellan långivare, men normalt är kravet i storleksordningen 100 000 – 120 000 kr.

Har du betalningsanmärkningar är det ett tecken på att din kreditvärdighet inte är exemplarisk. Samtidigt behöver en eller ett par anmärkningar inte innebära att långivaren automatiskt nekar dig lån. Att ta SMS-lån med betalningsanmärkning är dock inget vi kan rekommendera. Har du i tillägg ett skuldkonto hos Kronofogden blir det automatiskt avslag på din ansökan. Du kan inte ta SMS-lån med Kronofogden efter dig.


Långivarens informationsplikt

Skulle det vara så att du inte uppfyller alla de krav långivaren ställer upp, och du därmed inte blir beviljad lånet, har du rätt att få information om skälen. Informationen lämnas ofta i samband med att du meddelas om avslaget. Om du inte får den informationen direkt, får du själv kontakta långivaren för uppgifterna. Informationsplikten följer av 8 § konsumentkreditlagen.

Skälet till att lagstiftaren har infört en informationsplikt är att man vill stärka konsumentskyddet. Om du får kännedom om vad din ansökan brister på, har du ju möjlighet att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.