Digitala bolånebolag utmanar bankerna

Med grunden i den digitala världen och med en intressant affärsmodell utmanar digitala bolånebolag den traditionella bolånemarknaden där storbankerna tidigare har haft ensamrätt. Riksbanken konstaterar nu i en ekonomisk kommentar att dessa bolånebolag ökar sin utlåning snabbt och troligen redan nu pressar räntorna på marknaden, till fördel för dig som låntagare.

Digitala bolånebolag

Lagändring öppnade upp för nya aktörer

Under slutet av 2016 ändrades lagen i Sverige så att även andra finansiella företag, så kallade bostadskreditinstitut, än just de traditionella bankerna kunde agera på bolånemarknaden. Detta har gjort att nya effektiva affärsmodeller har fått kraft och börjat utmana bankerna.

Lånemarknaden i Sverige är stor. Hushållens totala bolån var i november 2019 hela 3 429 miljarder och de nya aktörerna når snabbt framgångar då de tar delar av denna pott, även om det är en förhållandevis liten summa. Samma period stod de för 19,3 miljarder i utlåning.

Antalet kunder som upptäcker de enkla och effektiva sätt som erbjuds av bolåneutmanarna med snabb ansökan och snabbt svar ökar. Sakta men säkert tar de fler marknadsandelar.

Räntorna pressas på låntagarens marknad

Ett större antal aktörer leder till en ökad konkurrens på marknaden, skriver Riksbanken i sin kommentar. Tidigare tog en bolåneansökan flera dagar att genomföra med besök hos banken och en genomgång av ekonomin. En tidsödande process och krävande för låntagare.

Dagens digitala system erbjuder ansökan direkt på nätet, svar direkt och skapar en enklare jämförelse av räntor och villkor. Allt detta ger en modern och anpassad lösning till låntagaren.

Det märks på marknaden att de traditionella bankerna har fått konkurrens av nya aktörer. Enligt Riksbanken leder bolåneutmanarnas närvaro antagligen redan nu till att räntorna pressas, vilket gynnar den som letar bolån. Idag är utlåningen från uppstickarna relativt låg men deras utlåning ökar snabbt med en ränta som i november 2019 låg i snitt 0,25 procent under bankerna. Helt klart kommer vi få se en intressant bolånemarknad växa fram.