FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om det mest grundläggande kring legitimering, inkomstkrav, åldersgränser, med mera när du ansöker om SMS-lån.


Hur identifierar jag mig?

För att få låna måste du bevisa att du är den du utger dig för att vara. Det finns flera sätt att ordna med detta. Vanligast idag är emellertid identifikation via BankID (på kod, på fil eller via mobilt BankID). Normalt behöver du bara identifiera dig en gång, nämligen när du skickar in din ansökan. Om långivaren ordnar med ett konto för dig att logga in på för att se när betalning ska vara långivaren tillhanda, hur du kan förlänga lån, med mera, använder du ofta samma metod för legitimation för det.

Vilken inkomst måste jag ha för att få låna?

Vilken inkomst du måste ha för att kunna låna avgörs av dels vilken långivare du vänder dig till, dels hur mycket du vill låna.
Vissa långivare ställer högre krav än andra, men i gengäld brukar kostnaden för att låna hos dem vara lägre än genomsnittet. Andra har mycket blygsamma lägstanivåer. Spannet mellan långivarnas krav är i regel 50 000 – 120 000 kr. Det är inkomsten per år som avses.
Vill du låna ett större belopp kan du behöva ha en inkomst som väsentligen överstiger minimibeloppen.

Hur ser långivaren min inkomst?

Långivaren inhämtar inkomstinformation från kreditupplysningsföretagen, till exempel Upplysningscentralen (UC), Soliditet eller Creditsafe. Informationen inkluderar alla de inkomster från anställning, egen firma, pension, sparmedel och investeringar samt bidrag som finns med i din deklaration.
Om du vet att inkomstuppgifterna från deklarationen inte stämmer för innevarande år (deklarationen visar ju inkomsterna från det föregående året) på grund av att du till exempel har ett nytt arbete som ger dig mer i lön, kan du skicka in lönebesked eller en kopia på löneavtalet för att dokumentera din inkomst.

Kan man bara låna via SMS?

Att den här typen av mindre konsumtionskrediter kallas SMS-lån kommer från att de första långivarna hade som affärsidé att erbjuda långivning via sms-tekniken. En del erbjuder fortfarande denna möjlighet, men vanligare är att den som vill låna sköter hela ansökningen via långivarens webbplats. Vissa långivare erbjuder också möjligheten att ansöka om SMS-lån via telefon.

Vilken åldersgräns gäller för SMS-lån?

För att kunna ingå ett låneavtal krävs att man är myndig. I regel är det också just 18 år som gäller för SMS-lån. En del långivare kan emellertid ange en högre lägsta ålder, till exempel 20 år. Långivarna är fria att ange vilken lägsta ålder som helst. Hos vissa långivare kan det också finnas en maxålder.

Kan jag låna med betalningsanmärkning?

Frågan kräver egentligen ett ganska långt svar. Kortversionen är att betalningsanmärkningar inte behöver stoppa någon från att ansöka om SMS-lån. Det gäller bara att man vänder sig till en långivare som uttryckligen accepterar en eller flera betalningsanmärkningar i det fall övriga delar i ekonomin upplevs som tillfredsställande.
Något som är absolut omöjligt är emellertid att låna med ett skuldsaldo hos Kronofogden. Om du har en befintlig skuld till följd av att du har misskött en betalningsskyldighet kan du inte ta SMS-lån.

Vad är kännetecknande för SMS-lån?

  • Ansökan på nätet
  • Digital signering via BankID eller andra liknande tjänster
  • Utbetalningar inom en bankdag
  • Ingen säkerhet behöver ställas för lånet
  • Relativt generösa grundvillkor
  • Förhållandevis hög ränta/höga avgifter
  • Korta återbetalningstider