Låna ut pengar privat – tänk på det här!

Kvinna kramar äldre kvinna

Om du tänkt låna ut pengar till en privatperson är det alltid en klok idé att upprätta ett avtal kring lånet. Det gäller även om det är någon närstående till dig som ska låna pengarna, eftersom utlånade pengar ofta kan vara en källa till konflikter om missförstånd skulle uppstå.

I den här artikeln tar vi upp vad du bör tänka på i samband med att du lånar ut pengar privat. 

Skriv ett avtal

Skriva ett avtal bör du alltid göra i samband med att du lånar ut en större summa pengar. På så vis har både du, såväl som den som lånar pengarna, en säkerhet att falla tillbaka på om någon av er skulle vilja ändra i villkoren för lånet. Om ett avtal finns upprättat är det också enklare att vidta åtgärder och få laglig hjälp om avtalet missköts – och det är tydligt vad som gäller.

Vad bör finnas med i avtalet?

För att avtalet ska vara så tydligt som möjligt, är det vissa punkter som bör finnas med: 

  • Identiteterna på de som är inblandade i lånet. Det vill säga namn och personnummer på den eller de som lånar ut pengarna, och också på den eller de som tagit lånet.
  • Den summa som ska återbetalas. På så sätt finns det en specifik summa att förhålla sig till, och inga oklarheter kan uppstå kring hur mycket gäldenären (låntagaren) är skyldig borgenären (långivaren).
  • Hur ska återbetalningarna ske? Om lånet ska delas upp i flera återbetalningar ska det anges när varje inbetalning senast ska vara borgenären tillhanda, och också hur stor varje avbetalning ska vara. 
  • Ange om det finns några möjligheter till ändringar av kontraktet – och i så fall när detta är möjligt. Till exempel om långivaren blir av med jobbet, då kanske avtalet kan behöva förhandlas om. 
  • Ort och datum för underskrift av kontraktet. Alla viktiga dokument ska alltid dateras så att man vet när de är skrivna, och naturligtvis också signeras för att vara giltiga. Det är viktigt att var och en skriver sin egen signatur, så att man inte skriver på åt den andre – då är avtalet nämligen ogiltigt.