Försenad betalning

Försening av återbetalning

Här kan du läsa frågor och svar kring försenad betalning av smslån. Se gärna också vår sida med tips vad du kan tänka på innan du lånar för att undvika att behöva djupdyka bland frågorna nedan.

Kan jag förlänga ett smslån?

De flesta långivare låter dig förlänga löptiden på ett smslån. Normalt kan du göra det både innan och efter förfallodatum, men det finns undantag. För att förlänga ett lån finns två metoder och respektive långivare är fri att välja den som anses mest lämplig.

Vanligast är att långivaren ger dig möjligheten att förlänga lån genom att helt enkelt betala in en extra avgift i tillägg till fakturabeloppet. Du kan då se på fakturan vilka alternativ du har (till exempel 7 dagar eller 14 dagar) och vad det kostar dig att förlänga. Notera att det normalt finns specifika OCR-nummer för de olika alternativen.

Hos andra långivare måste förlängningen anmälas i särskild ordning till kundtjänst som då skickar ut en ny faktura.


Vad kostar det att förlänga smslån?

Det råder i princip fri prissättning inom lån, och det gäller även för förlängning. Generellt kan dock sägas att det är förenat med ganska stora extra kostnader att addera en vecka eller två till återbetalningstiden. Som en tumregel kan sägas att förlängningsavgiften är 1% på lånebeloppet per dag.

Exempel: Du har lånat 2000 kr och behöver förlänga för att klara av att betala. Förlänger du med 7 dagar betalar du 200 kr extra. Förlänger du i stället med 14 dagar betalar du 400 kr extra.

Hur mycket måste jag betala extra om jag betalar för sent?

Det finns flera kostnader kopplade till försenad betalning och bara några dagars försening kan ge upphov till den första extra debiteringen. Majoriteten av långivarna följer samma mall för förseningsavgifter, nämligen:

1. Påminnelseavgift
2. Dröjsmålsavgift
3. Inkasso

Påminnelseavgiften kan debiteras när som helst efter förfallodatum, men normalt debiteras den efter ungefär en vecka. Dröjsmålsräntan börjar emellertid löpa dagen efter förfallodatum. Påminnelseavgiften får inte vara högre än 60 kr medan dröjsmålsräntan beräknas enligt låneavtalet.

Vid ytterligare försening av återbetalning skickar långivaren fordran på betalning vidare till inkasso. Då tillkommer automatiskt en avgift på maximalt 180 kr.


När får jag betalningsanmärkning?

När ett ärende kring en obetald skuld kommer in till Kronofogden för betalningsföreläggande införs ärendet i Kronofogdens register och blir publik information. När det sker inhämtar kreditupplysningsföretagen information om ärendet och adderar informationen till din kreditinformation som en betalningsanmärkning. Det är alltså inte Kronofogden i sig som listar betalningsanmärkningar.

En betalningsanmärkning finns kvar i kreditupplysningsföretagens information i tre år.


Finns möjlighet till avbetalningsplan?

Om du inte kan betala och inte har möjligheten att förlänga ditt lån, alternativt har uttömt den möjligheten, kan du ha möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan. Med en sådan delas återbetalning upp i flera betalningstillfällen.

Exempel: Du har ett lån på 5000 kr som du inte kan betala. Du ansöker då om att få en avbetalningsplan. Långivaren beviljar den och beslutar att du ska betala 1000 kr i månaden i fem månader.

Långivaren tar ut en avgift för att upprätta en avbetalningsplan. I genomsnitt är den på omkring 200 kr. I tillägg tillkommer aviavgifter för varje faktura.