Kreditupplysning

Kvinnor diskuterar resultat av kreditupplysning

Kreditupplysningen är långivarnas verktyg att kunna genomföra en kreditkontroll vad gäller ett smslån. I kreditkontrollen är syftet att se om låntagaren kan betala tillbaka lånet, och det är i praktiken omöjligt att göra det om handläggaren inte har uppgifter om inkomster, befintliga lån, med mera, tillhanda.

Det är inte möjligt för en långivare att fuska med kontrollen av huruvida en låntagare ska anses ha tillräcklig betalningsförmåga eller inte. Långivare inom smslån som inte tar uppgiften på allvar och därmed riskerar att låna ut till personer som inte bör anförtros ett lån riskerar nämligen att drabbas av sanktioner från det offentliga.


Så här inhämtar långivaren kreditupplysningen

En långivare som behöver få tag på kreditinformation vänder sig till ett kreditupplysningsföretag. Vad som sker rent konkret är att långivaren begär ut ett dokument som visar på nuvarande status på inkomster och krediter.

Informationen inhämtas i regel digitalt och det omedelbart via ett automatiserat datasystem. När du har angett ditt personnummer hos långivaren begärs kreditinformation för det numret ut direkt hos kreditupplysningsföretaget. Utifrån resultatet kan långivaren sedan presentera ett svarsmeddelande direkt på skärmen.


Innehållet i en kreditupplysning

Den som beställer en kreditupplysning har normalt ett antal olika omfång att välja mellan, till exempel förenklad, standard och komplett. En långivare som har fått in en ansökan kan emellertid inte dra ut endast mycket få uppgifter, detta eftersom kreditbedömningen måste vara grundlig.

Uppgifter som i princip måste tas ut är deklarerad inkomst, total utnyttjad kredit, beviljad kreditram, antalet lån, karaktären på lånen samt eventuella betalningsanmärkningar. Denna samling data ger långivaren tillräckligt på fötterna för att kunna antingen bevilja lånet eller ge avslag.

För att förenkla handläggningen och för att du ska kunna få svar direkt, använder sig långivarna i regel av automatiserade rutiner. Majoriteten av kreditupplysningsföretagen har mallar som man jämför kreditinformationen med. Mallarna kan antingen vara färgkodade (till exempel grönt för klartecken att låna ut) eller grundas på procentsatser. Det är till exempel vanligt att kreditupplysningsföretagen anger en procentuell siffra för betalningsinställelse. Understiger den siffran lägsta möjliga enligt långivarens interna policy kan lånet beviljas. Uppgifterna kan också sammanfattas som en ”positiv” procentsats. Överstiger den långivarens miniminivå kan låneansökan godkännas.


UC och andra bolag

Vilken finansiell aktör som helst kan samla in och sälja kreditinformation. Det gäller bara att företaget klarar Finansinspektionens krav för den typen av verksamhet. Detta innebär att det finns ett antal kreditupplysningsföretag i Sverige.

UC, som är en förkortning på Upplysningscentralen, har en ledande ställning på marknaden för kreditinformation. Den främsta anledningen är solklar; UC ägs av storbankerna och blir därmed automatiskt störst. Det är också så att UC har den mest kompletta kreditinformationen, vilket gör att flest vänder sig hit.

Samtidigt finns en rad konkurrenter till UC. Det handlar framför allt om Creditsafe, Bisnode, Soliditet och Syna. Denna kvartett erbjuder ungefär samma tjänster som UC, men deras databaser är inte riktigt lika kompletta.

Den långivare eller annan potentiell borgenär som behöver inhämta kreditinformation behöver således inte göra det hos UC och det innebär automatiskt att ”en UC” inte är en direkt synonym till en kreditupplysning.


Smslån utan UC

Att låna utan UC är både populärt och aningen förvirrande utryck för många. Ovan framgår att kreditupplysningen i praktiken är obligatorisk. Det framgår också att det är möjligt för en långivare att välja en konkurrent till UC. Kontentan av detta blir att smslån utan UC är full möjligt, förutsatt att man med påståendet utgår från att en UC inte är en synonym till själva begreppet kreditupplysning.