Färre evighetsgäldenärer i framtiden

Evighetsgäldenärerna förväntas bli färre de kommande åren, detta enligt en analys från Kronofogden. Att vi avlägsnar oss mer och mer från det tidiga 1990-talets ekonomiska kris är en av faktorerna bakom detta faktum. En annan är att de nya reglerna kring skuldsanering förväntas ge positiva effekter på antalet.

Vad är en evighetsgäldenär?
En evighetsgäldenär är en person som har haft ett aktivt skuldkonto hos Kronofogden i mer än 20 år. Begreppet syftar till att definiera de personer som anses ha endast en mycket liten chans att bli skuldfria inom överskådlig framtid.

1990-talets kris ekar fortfarande

I slutet av 1980-talet infördes nya kreditmarknadsregleringar för att utlåningen skulle kunna bli mer fri. Utlåningen ökade då dramatiskt och framför allt var det kommersiella fastigheter och småhus som finansierades med de nya mängderna av krediter. Sedermera infördes reformer för att göra det dyrare att låna, bland annat ett ändrat ränteavdrag, och kombinationen gav upphov till en situation då priserna på bostäderna föll mycket snabbt samtidigt som räntekostnaderna var betydande. Resultatet blev att många småhusägare var tvungna att sälja sina bostäder till underpris och därigenom blev skuldsatta.

Många av de som drabbades värst av finanskrisen 1990-1994 lever fortfarande med de skulder de drog på sig under den tiden och enligt uppgifter från Ekot beräknas det vara omkring 25 000 personer som fortfarande är svårt skuldsatta efter krisen.

Ökningen av antalet evighetsgäldenärer ökade kraftigt mellan 2011-2013, det vill säga 20 år efter finanskrisen (se tabellen nedan). Sedan dess har ökningen dock varit marginell och Kronofogden räknar med att den nya skuldsaneringsmodellen, som i korthet innebär att fler kan ansöka om skuldsanering och att hanteringen blir enklare, kommer att vända trenden. Johan Krantz, analytiker hos Kronofogden, menar att det är en topp i antalet evighetsgäldenärer vi ser just nu.

Finansmarknadsminister Per Bolund har emellertid uttalat att han inte är lika trygg med att antalet evighetsgäldenärer totalt sett kommer att minska de kommande åren. Han menar till exempel att det finns tendenser att det kan tillkomma fler allt mer skuldsatta de kommande åren bland annat på grund av snabba krediter.

Evighetsgäldenärer hos Kronofogden (+20 år)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
86 042 89 542 97 232 101 873 102 120 103 086