Många bostadsrättsföreningar kan sänka avgifterna rejält

Som ägare till en bostadsrätt är man skyldig att betala en avgift till bostadsrättsföreningen. Avgiften ska täcka bostadsrättens andel av föreningens kostnader. I kostnaderna ingår framför allt räntekostnader och amorteringar på föreningens lån, men också kostnader för städning, el, underhåll av gångvägar och gemensamma ytor, sopsortering, bredband och så vidare ingår.

En bostadsrättsförening tecknar avtal för lån, sophämtning, underhåll med mera på samma sätt som enskilda fastighetsägare gör. Det innebär att föreningen kan jämföra priser, förhandla och på andra sätt försöka få ner kostnaderna så mycket som möjligt. Att föreningen har en extra styrka vid förhandlingsbordet tack vare sin storlek är en annan sak att notera. Emellertid är det inte alla föreningar som är särskilt aktiva med ett sådant arbete. Enligt uppgift kan vissa bostadsrättsföreningar betala upp till 30-40% i onödan. Denna kostnad förs sedan vidare till respektive bostadsrättsägare.

Stora möjligheter att pruta med rätt engagemang

En anledning till att många bostadsföreningar betalar för mycket för sina tjänster är bristande kompetens i styrelsen. En annan anledning är att engagemanget inte riktigt finns där. Att vara styrelseledamot kan för många upplevas som en mindre rolig uppgift som dessutom känns tidsödande. De som har suttit länge i styrelsen kan ha ett mycket litet engagemang för att dra igång förändringar.

Med tid, kompetens och rätt engagemang i en styrelse finns dock stora pengar att spara för bostadsrätten. Att se över föreningens lån bör kanske vara den första punkten på dagordningen, men det finns många kronor att hämta hem även inom andra kostnadsposter.

I genomsnitt har en bostadsrättsförening upp emot 20 avtal med tjänsteleverantörer och långivare och för en större förening kan omsättningen uppgå till betydande belopp varje år. Genom att pruta, byta leverantörer och omförhandla finns alltså möjligheten att spara upp till 30-40% och det gör stor skillnad för föreningens ekonomi.

Exempel: En relativt ny bostadsrättsförening med ett bestånd på 40 bostadsrätter har kostnader på fem miljoner kr per år. En minskning av kostnaderna med 20% skulle innebära att kostnaden blir fyra miljoner. En minskning med 40% ger resultatet att kostnaderna blir tre miljoner.

Lägre avgifter eller större amorteringar

De pengar som föreningen sparar på att pruta och omförhandla kan användas på i huvudsak tre sätt. För det första kan föreningen besluta om lägre avgifter för andelsägarna. Med lägre kostnader behöver intäkterna från de boende nämligen inte vara lika höga. För det andra kan pengarna användas för att göra extra amorteringar på lånen för fastigheterna. Det kan vara särskilt gynnsamt för nyare bostadsrättsföreningar. För det tredje kan en del av pengarna läggas i fonder för underhåll och investeringar på sikt. Denna möjlighet är kanske framför allt nyttig för lite äldre föreningar som har ett befintligt eller kommande behov av större åtgärder. En fjärde lösning är givetvis att använda överskottet för en kombination av de tre åtgärderna.

Källa: ”Pruta på månadsavgiften” – artikel på Hembergs blogg på Avanza