Gröna bolån är gynnsamma för låntagaren

För en dryg månad sedan lanserade SEB en ny typ utav upplägg på bolån där man som person får en ytterligare rabatt på lånen, alltså en lägre ränta, ifall man bor i bostäder som är energieffektiva och därmed skonsamma mot miljön. Nu svarar den statliga konkurrenten, SBAB, med samma upplägg. Är du en bolånetagare hos SBAB och bor i ett hushåll där energiklassen C och uppåt kommer man att få en rabatt mellan 0,05 till 0,1 %, beroende på hur energiklassen ser ut. Ju bättre energiklass, desto bättre rabatt. Marknaden kan nu räkna med att ett flertalet andra banker troligen kommer att ge sig in i striden om kunderna med de gröna bostäderna.

growth in money

Ger incitament till att effektivisera bostaden

En stor del av de svenska hushållen bor idag i bostäder som har energiklass D och E. SEB och SBAB hoppas nu på att man ska ge ett incitament till de svenska bostadsinnehavarna att renovera sina fastigheter och göra dessa mer energieffektiva. Man beskriver detta som en win-win situation där de svenska hushållen dels ger en lägre klimatpåverkan samtidigt som de kompenseras ekonomiskt.

Fortsatt höga marginaler hos bankerna

Bankerna fortsätter under 2018 att räkna sina marginaler på bolån och idag är de på nivåer som aldrig tidigare skådats. Den genomsnittliga bruttomarginalen uppgick i Februari månad till över 1,7% och bankernas samlade vinst för 2017 uppgick till 106 miljarder kronor. Ett flertalet ledande sparekonomer menar att detta ger bolånekunderna utrymme för att kunna förhandla om sina bolån med sin bank, dels genom att försöka pruta men även genom att ställa de olika bankerna emot varandra.